ΘΠ1: Διδακτορική Έρευνα στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και την Μάθηση

ΘΠ2: Καλές πρακτικές αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση

ΘΠ3: Εκπαιδευτικές Εφαρμογές του Ιστού 2.0

ΘΠ4 - ΘΠ5: Ψηφιακά περιβάλλοντα για την ενίσχυση μικτής μάθησης, Ανοικτή Πρόσβαση σε Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΘΠ6: Μοντέλα, εργαλεία και καλές πρακτικές Ψηφιακής Αφήγησης Ιστοριών στην εκπαίδευση

ΘΠ7: Αξιοποίηση Ψηφιακών Παιχνιδιών στην Εκπαίδευση, Σχέδια Εργασίας

ΘΠ8: Εκπαιδευτική Ρομποτική

ΘΠ10: Αξιοποίηση ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή

ΘΠ12: STEM στην εκπαίδευση

ΘΠ14: ΤΠΕ και Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση

Back To Top