ΘΠ3: Εκπαιδευτικές Εφαρμογές του Ιστού 2.0

Προεδρείο: Γ. Παλαιγεωργίου, Παν. Δυτ. Μακεδονίας, Α.Γόγουλου, Δρ. Εκπαιδευτικός ΠΕ19

 

Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

16:00-18:00

Αίθουσα 203-204

Εκπαιδευόμενοι ως δημιουργοί και αξιολογητές μαθησιακών αντικειμένων μέσα από το περιβάλλον του wiki

Α. Γόγουλου, Ε. Γουλή, Μ. Γρηγοριάδου, Γρ. Τσαγκάνου

Μελέτη συμπαραγωγής κειμένου στην πλατφόρμα Moodle στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος της Γ΄Γυμνασίου

Φ. Δελής, Αθ. Τζιμογιάννης

Αποθετήρια Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Σ. Δράγος, Σπ. Παπαδάκης

Ψηφιακά Αποθετήρια ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων: Μελέτη, κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση

Στ. Αρμακόλας, Χρ. Παναγιωτακόπουλος, Φ. Μαγκάκη

 Το wiki ως περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης υποψήφιων εκπαιδευτικών

Ελ. Ζαλαβρά, Κ. Παπανικολάου

Παιδαγωγική Αξιοποίησης εργαλείων Web 2.0 σε εκπαιδευτικά σενάρια από υποψήφιους εκπαιδευτικούς

Δ. Μαζαράκη, Κ. Παπανικολάου, Κ. Μακρή

Back To Top