ΘΠ7: Αξιοποίηση Ψηφιακών Παιχνιδιών στην Εκπαίδευση, Σχέδια Εργασίας

Προεδρείο: Ηλ. Καρασσαβίδης, Παν. Θεσσαλίας, Γρ. Τσαγκάνου, Δρ. Εκπαιδευτκός ΠΕ19

 

Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

16:00-18:00

Αίθουσα 230

Επιτραπέζιο παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας για εκμάθηση στρατηγικών νοερών υπολογισμών

Σ. Βαρβέρης, Γ. Παλαιγεωργίου, Χ. Λεμονίδης

Τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Το παράδειγμα του εικονικού νησιού της μεσογειακής φώκιας

Ε. Φωκίδης, Φ. Χαχλάκη, Γ. Λιαράκου

 «Αναγραμματισμοί»: Ένα παιχνίδι αναγραμματισμού λέξεων για μαθητές Δημοτικού Σχολείου

Χ. Παναγιωτακόπουλος, Μ. Σαρρής, Α. Καρατράντου

Ένα ψηφιακό σενάριο – Τρία γνωστικά αντικείμενα: «Ευρωπαϊκή ποδηλατική διαδρομή EuroVelo 6, Η αποστολή μας»

Ε. Καλαϊτζίδου, Α. Δράκου

Βιωματική μετάβαση σε in transit διαδρομή: εικονική πραγματικότητα ή αλήθεια» - Μέθοδος clil

Ε. Καλαϊτζίδου, Δ. Αυγερινού, Χ. Μανώλης

ΚΗ χρήση των ΤΠΕ για την τρισδιάστατη απεικόνιση στη Βιολογία

Π. Στασινάκης, Μ. Καλογιαννάκης

Back To Top