ΘΠ4 - ΘΠ5: Ψηφιακά περιβάλλοντα για την ενίσχυση μικτής μάθησης, Ανοικτή Πρόσβαση σε Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο,

Προεδρείο: Κ.Μακρή, ΑΣΠΑΙΤΕ, Ι.Τζωρτζάκης, Σχ. Σύμβουλος Πολ. Μηχ.

 

Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

09:00-11:00

Αίθουσα 203-204

Διερεύνηση γνώσεων εκπαιδευτικών σχετικά με τις άδειες ανοικτού περιεχομένου και άδειες Common Creatives

Κ. Ζερβού, Αλ. Σοφός

Επιδράσεις της κοινωνικής διάστασης και του ρόλου του συντονιστή σε περιβάλλοντα μικτής μάθησης

Μ. Νικολοπούλου, Κ. Μακρή, Κ. Παπανικολάου

Διερεύνηση απόψεων και στάσεων ενήλικων εκπαιδευόμενων απέναντι στην τηλεκπαίδευση

Ι. Γκουτσίδης, Π. Αντωνίου

Η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ως Μέθοδος Επιμόρφωσης Δασκάλων: Στάσεις και Απόψεις

Π. Θωμάδης

Το μοντέλο της ανεστραμμένης διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο. Μία Μελέτη Περίπτωσης στο μάθημα Γεωγραφίας της τάξης Στ

Κ. Ναυπλιώτη, Αθ. Τζιμογιάννης

Μια εφαρμογή μικτής μάθησης για τη διδασκαλία των μαθηματικών στο γυμνάσιο με τη βοήθεια του moodle

Μ. Μπούμπουκα, Δ. Παλαιογιαννίδης, Αρ. Φαλαγκάρας

 

Back To Top