ΘΠ2: Καλές πρακτικές αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση

Προεδρείο: Ανθ. Χαλκίδης, Δρ Εκπαιδευτικός ΠΕ19, Ν. Ζαράνης, Παν. Κρήτης

 

Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

09:00-11:00

Αίθουσα 232

Ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την τηλεπισκόπηση και τις δορυφορικές εικόνες μέσα από τη μη τυπική εκπαίδευση

Μ.-Λ. Δρακάτου, Απ. Γαλάνη, Ισ. Παρχαρίδης

Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες με φορητές συσκευές: μια βιβλιογραφική επισκόπηση

Στ. Ζιώγα, Κ.-Π. Καραμάνη, Θ. Κύρου, Λ. Μπαλωμένου, Φ. Μπούσδα, Ευ. Νούλη, Ελ. Ντάγλα, Ελ. Πραμαντιώτη, Αικ. Σαργιώτη, Ερ. Σταμούλη, Αν. Μικρόπουλος

Εκπαιδευτική παρέμβαση στην ενότητα «πίεση» στο γυμνάσιο: ιδέες μαθητών και προσομοιώσεις του ψηφιακού σχολείου

Κλ. Νικολοπούλου

Η ένταξη των ψηφιακών τεχνολογιών μέσω των δορυφορικών εικόνων στο σχολείο: Αξιολόγηση του σχεδίου εργασίας της ESA “Κλιματική αλλαγή και παγετώνες” - Προτάσεις

Α. Καρατζά, Α. Γαλάνη, Γ. Κουτρομάνος

Διερευνητικές δεξιότητες και μοντέρνες τεχνικές αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών: Ψηφιακό σενάριο διερευνητικής μάθησης «Στατικός Ηλεκτρισμός»

Αν. Θεμελή, Γ. Στεφανίδης, Κ. Καραγγελής, Ουρ. Πετροπούλου, Ι. Ψαρομήλιγκος

Διαθεματικό σχέδιο έρευνας για την εισβολή της αγγλικής γλώσσας μέσω των όρων των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Γ. Αλεξούδα, Γ. Καλλίνης

 

 

ΘΠ2:Καλές πρακτικές αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση

Προεδρείο: Ι. Φραγκούλης, ΑΣΠΑΙΤΕ, Δ. Ζυμπίδης, Σχ. Σύμβουλος Αβάθμιας

Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

09:00-11:00

Αίθουσα 203-204

Μεθοδολογίες συνεργατικής κατασκευής ψηφιακών έργων από τους μαθητές

Μ. Κορδάκη

Κατασκευή ψηφιακής αφίσας σε περιβάλλον συνεργατικής μάθησης

Κ. Κακαβάς, Μ. Κορδάκη, Ν. Μάνεσης

Συνεργατική κατασκευή ψηφιακής αφήγησης για τη μάθηση της έννοιας της Συνιστώμενης Ημερήσιας Πρόσληψης των θρεπτικών συστατικών

Π. Κακαβάς, Μ. Κορδάκη, Ν. Μάνεσης

Συνεργατική δημιουργία ψηφιακού εννοιολογικού χάρτη από μαθητές για τη νοθεία των τροφίμων

Π. Κακαβάς, Μ. Κορδάκη, Ν. Μάνεσης

Συνεργατική Σχεδίαση Ψηφιακής Παρουσίασης για τη μάθηση εννοιών σχετικών με τη «Μικροβιακή επιμόλυνση των τροφίμων»

Ι. Κακαβά, Μ. Κορδάκη, Ν. Μάνεσης

Συνεργατική κατασκευή παιχνιδιού για τη μάθηση του ρόλου των τοξινών στην υγεία

Μ. Κορδάκη, Ελ. Βλάχου

 

ΘΠ2: Καλές πρακτικές αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση

Προεδρείο: Χ.Κυνηγός, ΕΚΠΑ, Γ.Φεσάκης, Παν.Αιγαίου

Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

12:45-14:45

Αίθουσα 203-204

“BeMP”: Σχεδιασμός εκπαιδευτικού παιχνιδιού στο σχεδιαστικό περιβάλλον ChoiCo

E. Παναγιώτου

Β. Σιδηροπούλου, Γ. Παλαιγεωργίου We!Design!Fractions: ένα επιτραπέζιο παιχνίδι συμμετοχικής σχεδίασης για τη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής για τα κλάσματα

Β. Σιδηροπούλου, Γ. Παλαιγεωργίου

Συνεργατική συγγραφή της αφήγηση ενός δυναμικού ψηφιακού βιβλίου για την ανάπτυξη της δημιουργικής μαθηματικής σκέψης

Μ. Λάτση, Χ. Κυνηγός

Διαθεματική προσέγγιση της γραμμικής συνάρτησης

Π. Ιατρού

Οικοδόμηση προ-αλγεβρικών εννοιών μέσω γενίκευσης ψηφιακών μοτίβων: Μελέτη περίπτωσης σε μαθητές Ε’ & ΣΤ Δημοτικού

Π. Γιαννακόπουλος, Γ. Φεσάκης

Αξιοποίηση ψηφιακής εκδοχής του μαθηματικού παιχνιδιού ΝΙΜ για την ανάπτυξη μαθηματικών συζητήσεων που αναφέρονται σε στρατηγικές

Β. Νικολιδάκης, Β. Παπαβασιλείου

 

ΘΠ2: Καλές πρακτικές αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση

Προεδρείο: Α. Λαδιάς, Σπ. Παπαδάκης Σχ. Σύμβουλοι Πληροφορικής

Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

12:45-14:45

Αίθουσα 232

Ανάλυση των έμφυλων χαρακτηριστικών των σχολικών εγχειριδίων Πληροφορικής του Γενικού Λυκείου

Στ. Παπαδάκης

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση μελλοντικών Νηπιαγωγών στον Προγραμματισμό Φορητών Συσκευών

Μ. Καλογιαννάκης, Β. Ορφανάκης, Στ. Παπαδάκης, Ν. Ζαράνης

Ο ρόλος των δεδομένων στη διδακτική του προγραμματισμού υπολογιστικών συσκευών: μία βιβλιογραφική επισκόπηση

Μ. Ρόζου, Α. Λαδιάς, Σπ. Παπαδάκης

Δυσκολίες μαθητών Δημοτικού με τη γλώσσα προγραμματισμού Scratch

Δ. Νικολός, Β. Κόμης

Οι φοιτητές σχεδιάζουν και αξιολογούν ένα MOOC για το Scratch

Α. Γρηγοριάδου, Β. Λέσκα, Γ. Καρανταΐδης, Α. Καρακώστας

Ψηφιακά μαθήματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού

Δ. Αγγελοπούλου, Β. Βερύκιος, Χ. Καραχρήστος, Η. Σταυρόπουλος

Back To Top