ΘΠ10: Αξιοποίηση ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή

Προεδρείο: Αθ. Τζιμογιάννης, Παν. Πελοπονήσσου, Χ. Καραγιαννίδης, Παν. Θεσσαλίας

 

Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

14:30-16:30

Αίθουσα 203-204

Αξιοποίηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας στο Σχολικό Βιβλίο για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

Π. Παναγοπούλου και Χ. Καραγιαννίδης

Διδασκαλία Μαθηματικών σε Παιδιά με Αυτισμό μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε φορητές συσκευές

Θ. Παπάζογλου, Χ. Καραγιαννίδης, Σ. Μαυροπούλου

Στάσεις και απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής Δημοτικών Σχολείων σχετικά με τις ΤΠΕ

Κ. Κόττης, Π. Πολίτης

Υποστηρικτικές τεχνολογίες για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες: βιβλιογραφική ανασκόπηση

Π. Παναγίτσας, Σπ. Παπαδάκης

Το Arduino ως παιδαγωγικό εργαλείο για την εκπαίδευση STEM σε μαθητές με αναπηρία

Δ. Τσιαστούδης, Χ. Πολάτογλου

Back To Top