ΘΠ12: STEM στην εκπαίδευση

Προεδρείο: Σ.Ψυχάρης, ΑΣΠΑΙΤΕ, Χ.Παναγιωτακόπουλος, Παν. Πατρών  

 

Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

14:30-16:30

Αίθουσα 232

Μελέτη της επίδρασης εφαρμογής ψηφιακού διδακτικού σεναρίου, με προσέγγιση STEM, στην εκπαιδευτική διαδικασία

Π. Σταυρόπουλος, Σ. Οικονομίδης

Η αξιοποίηση του STEM στη μελέτη της οριζόντιας βολής

Ν. Κυριακόπουλος

Η χρήση διαφορετικών πειραματικών εργαλείων για τη διδασκαλία του ηλεκτρισμού της Ε΄ τάξης του Δημοτικού

Δ. Παντάζου, Μ. Καλογιαννάκης

Ανάκλαση του φωτός από την πλευρά της Κβαντικής Ηλεκτροδυναμικής (QED): Σχεδιασμός, υλοποίηση προσομοιώσεων και προτάσεις για χρήση στην εκπαιδευτική διαδικασία

Ηλ. Σιτσανλής, Χ. Πολάτογλου

Μια πρόταση διδασκαλίας για το μάθημα του προγραμματισμού Η/Υ στο Λύκειο με τη μεθοδολογία STEM

Α. Παλιούρας, Σ.Ψυχάρης

Πλαίσιο εκπαίδευσης STE(A)M στο νηπιαγωγείο: μια πρώτη διερεύνηση

Μ. Ιωάννου, Θ. Μπράτιτσης

Back To Top