ΘΠ8: Εκπαιδευτική Ρομποτική

Προεδρείο: Β.Κόμης, Παν. Πατρών, Στ. Φράγκου, Δρ Εκπαιδευτικός ΠΕ04

Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

17:00-19:00

Αίθουσα 203-204

Μαθαίνοντας τις βασικές έννοιες προγραμματισμού με τη βοήθεια της εκπαιδευτικής ρομποτικής

Αθ. Κοκκόρη

Using Raspberry Pi and Wyliodrin for teaching novice programmers in Secondary Education

V. Orfanakis, St. Papadakis

Εκπαιδευτικό σενάριο για εισαγωγή στον κόσμο της Ρομποτικής και του Προγραμματισμού με τη χρήση του Thymio Robot & του λογισμικού Aseba

Αθ. Δημοπούλου

Δημιουργία φυσικής διεπαφής για την εκπαίδευση των παιδιών στην αντιμετώπιση καταστροφών, με τη χρήση του Scratch και του Makey-Makey: Η βαλίτσα έκτακτης ανάγκης

Κ. Παναγιωτοπούλου, Ι. Καζανίδης, Αύγ. Τσινάκος

Εκπαιδευτική ρομποτική στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ανασκόπηση της μακροχρόνιας εφαρμογής σε σχολικό περιβάλλον μέσα από διαφοροποιημένες προσεγγίσεις

Μ. Πατρινόπουλος

Η εκπαιδευτική ρομποτική ως αφόρμηση για τη διδασκαλία γλωσσικών μαθημάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Ελ. Καρκάνη

 'ImproviSchool: Ένα διάχυτο σύστημα για την εκμάθηση μουσικής στη σχολική τάξη

Χ. Πουλούλης και Γ. Παλαιγεωργίου'

Back To Top