ΘΠ6: Μοντέλα, εργαλεία και καλές πρακτικές Ψηφιακής Αφήγησης Ιστοριών στην εκπαίδευση

Προεδρείο: Θ. Μπράτιτσης, Παν. Δυτ. Μακεδονίας, Ανθ. Χαλκίδης, Δρ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

 

Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

09:00-11:00

Αίθουσα 232

Η ψηφιακή αφήγηση ως μέσο πολιτιστικής μάθησης

Μ. Σαββοπούλου, Θ. Μπράτιτσης

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής Διαδραστικής Ψηφιακής Ιστορίας για την ενότητα του φωτός στο Δημοτικό Σχολείο

Α. Διαμαντάρα, Α. Βαρσάμου, Γ. Φεσάκης

Διδασκαλία κανόνα γραμματικής μέσω ψηφιακής αφήγησης: Τα ρήματα σε -ίζω

Μ. Ρούσση, Θ. Μπράτιτσης

Διδασκαλία της ΝΕ ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας: Απόκτηση συνθετικής γνώσης(TPACK) από τους εκπαιδευτικούς κατά τη βηματική κατασκευή ψηφιακής αφήγησης

Κ. Παπαδόδημα, Σ. Γαστεράτου, Σ. Ρεμούνδου

Ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για τη διεύρυνση της ΤΠΓΠ μέσα από τη διδασκαλία της Μουσικής: Η σημασία του συναισθηματικού τομέα

Έλ. Μακρίδου, Χ. Αγγελή

Διεπιστημονική προσέγγιση της έννοιας του μοτίβου για νήπια μέσα από τις ΤΠΕ, τη Λογοτεχνία και τη Μουσική: Ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι «Το σπίτι της Μουσικής»

Δ. Τσάφου-Αποστολοπούλου, Γ. Φεσάκης

Back To Top