Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα σε pdf μορφή.          

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον χάρτη χώρων διεξαγωγής του συνεδρίου.

download

 


5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο
«Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., 21-23 Απριλίου 2017 

Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

 

Εργαστήριο Παιδ. & Ψυχολογίας

Εργαστήριο Ψηφιακά Συστήματα

Εργαστήριο Νάσου Τζώρτζη

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

11:00-13:00

Μαθητές και δάσκαλοι ως δημιουργοί  απτικών
εκπαιδευτικών εφαρμογών

Γ. Παλαιγεωργίου

Ψηφιακές Πηγές και Έντεχνος Συλλογισμός στην Εκπαίδευση του 21ου αιώνα   

Κ. Μέλλιου, Θ. Μπράτιτσης

Επιμορφωτικό εργαστήριο για το λογισμικό «ChoiCo»: Ένα διαδικτυακό περιβάλλον για τον σχεδιασμό ψηφιακών παιχνιδιών

Μ. Γριζιώτη, Χρ. Κυνηγός, Μ. Ξένος, Ν. Γιαννούτσου

Εξοικείωση με το λογισμικό Easy Java Simulations και το μικροελεγκτή τύπου Arduino για δημιουργία προσομοιώσεων STEM   

Δ. Μαστοροδήμος, Σ. Ψυχάρης

13:00-13:30

Διάλειμμα

13:30-15:30

Αμφιθέατρο

Έναρξη Εργασιών Συνεδρίου - Χαιρετισμοί

Προσκεκλημένη Ομιλία

Fostering collaborative learning with social media tools

Professor Elvira Popescu, University of Craiova, Romania

Προσκεκλημένη Ομιλία

Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων στην Σχολική Πράξη

Καθηγητής Δημήτριος Σάμψων, Curtin University, Australia

15:30-16:00

Διάλειμμα

16:00-18:00

Αίθουσα 203-204

Αίθουσα 232

Εργαστήριο Νάσου Τζώρτζη

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

ΘΠ3: Εκπαιδευτικές Εφαρμογές του Ιστού 2.0

Προεδρείο: Γ. Παλαιγεωργίου, Παν. Δυτ. Μακεδονίας, Α.Γόγουλου, Δρ. Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΘΠ7: Αξιοποίηση Ψηφιακών Παιχνιδιών στην Εκπαίδευση, Σχέδια Εργασίας

Προεδρείο: Ηλ. Καρασσαβίδης, Παν. Θεσσαλίας, Γρ. Τσαγκάνου, Δρ. Εκπαιδευτκός ΠΕ19

Εφαρμογές Αναλυτικής Εκπαιδευτικών Δεδομένων στην Σχολική Τάξη 

 Σ. Σέργης, Δ. Σάμψων

Εισαγωγή στο σύστημα εκπαιδευτικής ρομποτικής Edison - Ελέγχω, προγραμματίζω, κατασκευάζω ρομπότ

Κ. Γλέζου

Εκπαιδευόμενοι ως δημιουργοί και αξιολογητές μαθησιακών αντικειμένων μέσα από το περιβάλλον του wiki

Α. Γόγουλου, Ε. Γουλή, Μ. Γρηγοριάδου, Γρ. Τσαγκάνου

Επιτραπέζιο παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας για εκμάθηση στρατηγικών νοερών υπολογισμών

Σ. Βαρβέρης, Γ. Παλαιγεωργίου, Χ. Λεμονίδης

   

Μελέτη συμπαραγωγής κειμένου στην πλατφόρμα Moodle στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος της Γ΄Γυμνασίου

Φ. Δελής, Αθ. Τζιμογιάννης

Τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Το παράδειγμα του εικονικού νησιού της μεσογειακής φώκιας

Ε. Φωκίδης, Φ. Χαχλάκη, Γ. Λιαράκου

   

Αποθετήρια Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Σ. Δράγος, Σπ. Παπαδάκης

 «Αναγραμματισμοί»: Ένα παιχνίδι αναγραμματισμού λέξεων για μαθητές Δημοτικού Σχολείου

Χ. Παναγιωτακόπουλος, Μ. Σαρρής, Α. Καρατράντου

   

Ψηφιακά Αποθετήρια ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων: Μελέτη, κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση

Στ. Αρμακόλας, Χρ. Παναγιωτακόπουλος, Φ. Μαγκάκη

Ένα ψηφιακό σενάριο – Τρία γνωστικά αντικείμενα: «Ευρωπαϊκή ποδηλατική διαδρομή EuroVelo 6, Η αποστολή μας»

Ε. Καλαϊτζίδου, Α. Δράκου

   

Το wiki ως περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης υποψήφιων εκπαιδευτικών

Ελ. Ζαλαβρά, Κ. Παπανικολάου

Βιωματική μετάβαση σε in transit διαδρομή: εικονική πραγματικότητα ή αλήθεια» - Μέθοδος clil

Ε. Καλαϊτζίδου, Δ. Αυγερινού, Χ. Μανώλης

   

Παιδαγωγική Αξιοποίησης εργαλείων Web 2.0 σε εκπαιδευτικά σενάρια από υποψήφιους εκπαιδευτικούς

Δ. Μαζαράκη, Κ. Παπανικολάου, Κ. Μακρή

Η χρήση των ΤΠΕ για την τρισδιάστατη απεικόνιση στη Βιολογία

Π. Στασινάκης, Μ. Καλογιαννάκης

   
 

Εργαστήριο Παιδ. & Ψυχολογίας

Εργαστήριο Ψηφιακά Συστήματα

Εργαστήριο Νάσου Τζώρτζη

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

18:15-20:15

Από την ψηφιακή αφήγηση στην Επαυξημένη Πραγματικότητα. Υλικό από μαθητές για μαθητές  

Δ. Ράμμος, Θ. Μπράτιτσης

Τεχνολογικά υποστηριζόμενη αξιοποίηση έργων τέχνης για την καλλιέργεια δημιουργικής και κριτικής σκέψης 

Σπ. Παπαδάκης, Ι. Φραγκούλης

«Φωτιά στο Δάσος» - Διδασκαλία εννοιών πολυπλοκότητας με χρήση μοντέλων σε πολυπρακτορικό περιβάλλον προσομοιώσεων (NetLogo)  

Ανθ. Χαλκίδης, Αρ. Γκιόλμας, Αρ.Στούμπα, Μ. Κονταξή, Κ.Σκορδούλης

Arduino και πειράματα Φυσικών Επιστημών από απόσταση 

N. Δίντσιος, Σ. Αρτέμη, Χ.Πολάτογλου


Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

 

Αίθουσα 203-204

Αίθουσα 232

Εργαστήριο Νάσου Τζώρτζη

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

09:00-11:00

ΘΠ4 - ΘΠ5: Ψηφιακά περιβάλλοντα για την ενίσχυση μικτής μάθησης, Ανοικτή Πρόσβαση σε Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο,

Προεδρείο: Κ.Μακρή, ΑΣΠΑΙΤΕ, Ι.Τζωρτζάκης, Σχ. Σύμβουλος Πολ. Μηχ.

ΘΠ2: Καλές πρακτικές αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση

Προεδρείο: Ανθ. Χαλκίδης, Δρ. Εκπαιδευτικός ΠΕ19, Ν. Ζαράνης, Παν. Κρήτης

Διδασκαλία Πληροφορικής με την python   

Ν. Αβούρης

Αναπτυξιακές πλατφόρμες και εργαλεία λογισμικού στο σύγχρονο σχολείο (arduino, rasberry, BBC)

Σπ. Λιωνής & Π. Παπάζογλου

Διερεύνηση γνώσεων εκπαιδευτικών σχετικά με τις άδειες ανοικτού περιεχομένου και άδειες Common Creatives

Κ. Ζερβού, Αλ. Σοφός

Ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την τηλεπισκόπηση και τις δορυφορικές εικόνες μέσα από τη μη τυπική εκπαίδευση

Μ.-Λ. Δρακάτου, Απ. Γαλάνη, Ισ. Παρχαρίδης

Επιδράσεις της κοινωνικής διάστασης και του ρόλου του συντονιστή σε περιβάλλοντα μικτής μάθησης

Μ. Νικολοπούλου, Κ. Μακρή, Κ. Παπανικολάου

Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες με φορητές συσκευές: μια βιβλιογραφική επισκόπηση

Στ. Ζιώγα, Κ.-Π. Καραμάνη, Θ. Κύρου, Λ. Μπαλωμένου, Φ. Μπούσδα, Ευ. Νούλη, Ελ. Ντάγλα, Ελ. Πραμαντιώτη, Αικ. Σαργιώτη, Ερ. Σταμούλη, Αν. Μικρόπουλος

Διερεύνηση απόψεων και στάσεων ενήλικων εκπαιδευόμενων απέναντι στην τηλεκπαίδευση

Ι. Γκουτσίδης, Π. Αντωνίου

Εκπαιδευτική παρέμβαση στην ενότητα «πίεση» στο γυμνάσιο: ιδέες μαθητών και προσομοιώσεις του ψηφιακού σχολείου

Κλ. Νικολοπούλου

Η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ως Μέθοδος Επιμόρφωσης Δασκάλων: Στάσεις και Απόψεις

Π. Θωμάδης

Η ένταξη των ψηφιακών τεχνολογιών μέσω των δορυφορικών εικόνων στο σχολείο: Αξιολόγηση του σχεδίου εργασίας της ESA “Κλιματική αλλαγή και παγετώνες” - Προτάσεις

Α. Καρατζά, Α. Γαλάνη, Γ. Κουτρομάνος

Το μοντέλο της ανεστραμμένης διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο. Μία Μελέτη Περίπτωσης στο μάθημα Γεωγραφίας της τάξης Στ

Κ. Ναυπλιώτη, Αθ. Τζιμογιάννης

Διερευνητικές δεξιότητες και μοντέρνες τεχνικές αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών: Ψηφιακό σενάριο διερευνητικής μάθησης «Στατικός Ηλεκτρισμός»

Αν. Θεμελή, Γ. Στεφανίδης, Κ. Καραγγελής, Ουρ. Πετροπούλου, Ι. Ψαρομήλιγκος

Μια εφαρμογή μικτής μάθησης για τη διδασκαλία των μαθηματικών στο γυμνάσιο με τη βοήθεια του moodle

Μ. Μπούμπουκα, Δ. Παλαιογιαννίδης, Αρ. Φαλαγκάρας

Διαθεματικό σχέδιο έρευνας για την εισβολή της αγγλικής γλώσσας μέσω των όρων των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Γ. Αλεξούδα, Γ. Καλλίνης

 09:00-11:30

 Χώρος Παλιάς Βιβλιοθήκης

Αφίσες

11:00-11:30

Διάλειμμα

11:30-13:30

Αμφιθέατρο

 Προσκεκλημένη Ομιλία

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων ως αντικείμενο μάθησης και δράσης μιας συνεργατικής κοινότητας  εκπαιδευτικών: Μια μελέτη περίπτωσης

Τσαμπίκα Καράκιζα, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Νοτίου Αιγαίου & Μαρία Μιχάλη, Εκπαιδευτικός

Προσκεκλημένη Ομιλία

Οι εκπαιδευτικοί ως σχεδιαστές και ενορχηστρωτές καινοτόμου συνεργατικής μάθησης βασισμένης στις ΤΠΕ. Καλές πρακτικές και  συστήματα υποστήριξης 

Καθηγητής Γιάννης Δημητριάδης, University of Valladolid, Spain

 

Τιμητική εκδήλωση για την ομότιμη καθηγήτρια ΕΚΠΑ Μαρία Γρηγοριάδου

13:30-14:30

Διάλειμμα

 

Αίθουσα 203-204

Αίθουσα 232

Εργαστήριο Νάσου Τζώρτζη

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

14:30-16:30

ΘΠ10: Αξιοποίηση ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή

Προεδρείο: Αθ. Τζιμογιάννης, Παν. Πελοπονήσσου, Χ. Καραγιαννίδης, Παν. Θεσσαλίας

ΘΠ12: STEM στην εκπαίδευση

Προεδρείο: Σ.Ψυχάρης, ΑΣΠΑΙΤΕ, Χ.Παναγιωτακόπουλος, Παν. Πατρών  

Ανάλυση Δεδομένων και Έλεγχος Υποθέσεων με τεχνολογία Python/pandas  (Μέρος_Α) 

Στ. Δημητριάδης

Σχεδίαση και υλοποίηση καινοτόμου συνεργατικής μάθησης με το ολοκληρωμένο περιβάλλον μαθησιακού σχεδιασμού ΙLDE  (Μέρος_Α)  

Κ. Michos, Y. Dimitriadis, Κ. Manathunga, D. Hernández-Leo

Αξιοποίηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας στο Σχολικό Βιβλίο για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

Π. Παναγοπούλου και Χ. Καραγιαννίδης

Μελέτη της επίδρασης εφαρμογής ψηφιακού διδακτικού σεναρίου, με προσέγγιση STEM, στην εκπαιδευτική διαδικασία

Π. Σταυρόπουλος, Σ. Οικονομίδης

Διδασκαλία Μαθηματικών σε Παιδιά με Αυτισμό μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε φορητές συσκευές

Θ. Παπάζογλου, Χ. Καραγιαννίδης, Σ. Μαυροπούλου

Η αξιοποίηση του STEM στη μελέτη της οριζόντιας βολής

Ν. Κυριακόπουλος

Στάσεις και απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής Δημοτικών Σχολείων σχετικά με τις ΤΠΕ

Κ. Κόττης, Π. Πολίτης

Η χρήση διαφορετικών πειραματικών εργαλείων για τη διδασκαλία του ηλεκτρισμού της Ε΄ τάξης του Δημοτικού

Δ. Παντάζου, Μ. Καλογιαννάκης

Υποστηρικτικές τεχνολογίες για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες: βιβλιογραφική ανασκόπηση

Π. Παναγίτσας, Σπ. Παπαδάκης

Ανάκλαση του φωτός από την πλευρά της Κβαντικής Ηλεκτροδυναμικής (QED): Σχεδιασμός, υλοποίηση προσομοιώσεων και προτάσεις για χρήση στην εκπαιδευτική διαδικασία

Ηλ. Σιτσανλής, Χ. Πολάτογλου

Το Arduino ως παιδαγωγικό εργαλείο για την εκπαίδευση STEM σε μαθητές με αναπηρία

Δ. Τσιαστούδης, Χ. Πολάτογλου

Μια πρόταση διδασκαλίας για το μάθημα του προγραμματισμού Η/Υ στο Λύκειο με τη μεθοδολογία STEM

Α. Παλιούρας, Σ.Ψυχάρης

Πλαίσιο εκπαίδευσης STE(A)M στο νηπιαγωγείο: μια πρώτη διερεύνηση

Μ. Ιωάννου, Θ. Μπράτιτσης

16:30-17:00

Διάλειμμα

17:00-19:00

ΘΠ8: Εκπαιδευτική Ρομποτική

Προεδρείο: Β.Κόμης, Παν. Πατρών, Στ. Φράγκου, Δρ Εκπαιδευτικός ΠΕ04

ΘΠ14: ΤΠΕ και Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση

Προεδρείο: Σ. Ασλανίδου, ΑΣΠΑΙΤΕ, Κ.Γλέζου, Δρ. Εκπαιδευτικός ΠΕ19

 Ανάλυση Δεδομένων και Έλεγχος Υποθέσεων με τεχνολογία Python/pandas  (Μέρος_Β) 

Στ. Δημητριάδης

Σχεδίαση και υλοποίηση καινοτόμου συνεργατικής μάθησης με το ολοκληρωμένο περιβάλλον μαθησιακού σχεδιασμού ΙLDE  (Μέρος_Β) 

Κ. Michos, Y. Dimitriadis, Κ. Manathunga, D. Hernández-Leo

Μαθαίνοντας τις βασικές έννοιες προγραμματισμού με τη βοήθεια της εκπαιδευτικής ρομποτικής

Αθ. Κοκκόρη

Διδάσκοντας πολυμέσα και οπτικοακουστικό γραμματισμό

Γ. Αλεξούδα , Σ. Ασλανίδου

Using Raspberry Pi and Wyliodrin for teaching novice programmers in Secondary Education

V. Orfanakis, St. Papadakis

“MediAR”: Μία ενότητα επαυξημένης πραγματικότητας για την καλλιέργεια του μιντιακού γραμματισμού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ε. Μαυροματίδου, Γ. Κουτρομάνος

Εκπαιδευτικό σενάριο για εισαγωγή στον κόσμο της Ρομποτικής και του Προγραμματισμού με τη χρήση του Thymio Robot & του λογισμικού Aseba

Αθ. Δημοπούλου

Ένα σύστημα ηλεκτρονικής διδασκαλίας Πολυμέσων και Ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας με χρήση WordPress

Ε. Αδαμοπούλου, Π. Καραγιαννόπουλος, Β. Λουκούμη

Δημιουργία φυσικής διεπαφής για την εκπαίδευση των παιδιών στην αντιμετώπιση καταστροφών, με τη χρήση του Scratch και του Makey-Makey: Η βαλίτσα έκτακτης ανάγκης

Κ. Παναγιωτοπούλου, Ι. Καζανίδης, Αύγ. Τσινάκος

Ο Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στο πλαίσιο της διαθεματικής διδασκαλίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Π. Δόμβρος

Εκπαιδευτική ρομποτική στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ανασκόπηση της μακροχρόνιας εφαρμογής σε σχολικό περιβάλλον μέσα από διαφοροποιημένες προσεγγίσεις

Μ. Πατρινόπουλος

Ο κινηματογράφος ως παράγοντας διαμόρφωσης ιστορικής σκέψης σε παιδιά 6ης Δημοτικού

Π. Κωνσταντινίδης

Η εκπαιδευτική ρομποτική ως αφόρμηση για τη διδασκαλία γλωσσικών μαθημάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Ελ. Καρκάνη

Οι εκπαιδευτικοί ως δημιουργοί αλληλεπιδραστικών εκπαιδευτικών βίντεο: απόψεις για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Γ. Παλαιγεωργίου, Α. Γιαννάκου

 

'ImproviSchool: Ένα διάχυτο σύστημα για την εκμάθηση μουσικής στη σχολική τάξη

Χ. Πουλούλης και Γ. Παλαιγεωργίου'

   

Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

09:00-11:00

Αίθουσα 203-204

Αίθουσα 232

Εργαστήριο Νάσου Τζώρτζη

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Καλές πρακτικές αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση

Προεδρείο: Ι. Φραγκούλης, ΑΣΠΑΙΤΕ, Δ. Ζυμπίδης, Σχ. Σύμβουλος Αβάθμιας

ΘΠ6: Μοντέλα, εργαλεία και καλές πρακτικές Ψηφιακής Αφήγησης Ιστοριών στην εκπαίδευση

Προεδρείο: Θ. Μπράτιτσης, Παν. Δυτ. Μακεδονίας, Γ. Φεσάκη, Παν. Αιγαίου

Ψηφιακά αποθετήρια ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών έργων

Π. Αργύρη

Εισαγωγή στην Ρομποτική και τον Προγραμματισμό με τη χρήση του ρομπότ Thymio & του λογισμικού Aseba

Β. Κόμης, Αθ. Δημοπούλου, Ι. Θεοδωροπούλου, Χ.Ζιάτα, Αν.Μισιρλή, Σ.Τσοβόλας, Ν.Δαπόντες

Μεθοδολογίες συνεργατικής κατασκευής ψηφιακών έργων από τους μαθητές

Μ. Κορδάκη

Η ψηφιακή αφήγηση ως μέσο πολιτιστικής μάθησης

Μ. Σαββοπούλου, Θ. Μπράτιτσης

Κατασκευή ψηφιακής αφίσας σε περιβάλλον συνεργατικής μάθησης

Κ. Κακαβάς, Μ. Κορδάκη, Ν. Μάνεσης

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής Διαδραστικής Ψηφιακής Ιστορίας για την ενότητα του φωτός στο Δημοτικό Σχολείο

Α. Διαμαντάρα, Α. Βαρσάμου, Γ. Φεσάκης

Συνεργατική κατασκευή ψηφιακής αφήγησης για τη μάθηση της έννοιας της Συνιστώμενης Ημερήσιας Πρόσληψης των θρεπτικών συστατικών

Π. Κακαβάς, Μ. Κορδάκη, Ν. Μάνεσης

Διδασκαλία κανόνα γραμματικής μέσω ψηφιακής αφήγησης: Τα ρήματα σε -ίζω

Μ. Ρούσση, Θ. Μπράτιτσης

Συνεργατική δημιουργία ψηφιακού εννοιολογικού χάρτη από μαθητές για τη νοθεία των τροφίμων

Π. Κακαβάς, Μ. Κορδάκη, Ν. Μάνεσης

Διδασκαλία της ΝΕ ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας: Απόκτηση συνθετικής γνώσης(TPACK) από τους εκπαιδευτικούς κατά τη βηματική κατασκευή ψηφιακής αφήγησης

Κ. Παπαδόδημα, Σ. Γαστεράτου, Σ. Ρεμούνδου

Συνεργατική Σχεδίαση Ψηφιακής Παρουσίασης για τη μάθηση εννοιών σχετικών με τη «Μικροβιακή επιμόλυνση των τροφίμων»

Ι. Κακαβά, Μ. Κορδάκη, Ν. Μάνεσης

Ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για τη διεύρυνση της ΤΠΓΠ μέσα από τη διδασκαλία της Μουσικής: Η σημασία του συναισθηματικού τομέα

Έλ. Μακρίδου, Χ. Αγγελή

Συνεργατική κατασκευή παιχνιδιού για τη μάθηση του ρόλου των τοξινών στην υγεία

Μ. Κορδάκη, Ελ. Βλάχου

Διεπιστημονική προσέγγιση της έννοιας του μοτίβου για νήπια μέσα από τις ΤΠΕ, τη Λογοτεχνία και τη Μουσική: Ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι «Το σπίτι της Μουσικής»

Δ. Τσάφου-Αποστολοπούλου, Γ. Φεσάκης

9:00-11:30

Χώρος Παλιάς Βιβλιοθήκης

Αφίσες

11:00-11:30

Διάλειμμα

11:30-12:30

Αίθουσα 203-204

Στρογγυλό τραπέζι "Ψηφιακές Τεχνολογίες και εκπαιδευτικοί: προσεγγίσεις στα προγράμματα επιμόρφωσης"

X. Ζαγούρας, B. Κόμης, Χ. Κυνηγός, Δ. Ψύλλος, Γ. Σαλονικίδης

 

Η συζήτηση εστιάζεται στις θεωρητικές τάσεις, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών. Υποστηρίζεται ότι ο εκπαιδευτικός  δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως φορέας και μεταφορέας γνώσεων αλλά ως σχεδιαστής και συντονιστής μαθησιακών δραστηριοτήτων. Παρουσιάζονται από τους ομιλητές  θέματα εξοικείωσης, παιδαγωγικής αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας καθώς και  των δυνατοτήτων εμπλουτισμού  η/και αναδιαμόρφωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παρουσιάζονται και συζητούνται   στόχοι, δομές, υλοποίηση του προγράμματος Β Επιπέδου καθώς και οι νέες  προοπτικές του. Αναφέρονται παραδείγματα από τα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και την υλοποίησή τους στο Β Επίπεδο καθώς και από τη δομή και το περιεχόμενο του νέου προγράμματος ς επιμόρφωσης Β1

12:45-14:45

Αίθουσα 203-204

Αίθουσα 232

Παλιά Βιβλιοθήκη

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

ΘΠ2: Καλές πρακτικές αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση

Προεδρείο: Χ.Κυνηγός, ΕΚΠΑ, Γ.Φεσάκης, Παν.Αιγαίου

ΘΠ2: Καλές πρακτικές αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση

Προεδρείο: Α. Λαδιάς, Σπ. Παπαδάκης Σχ. Σύμβουλοι Πληροφορικής

ΘΠ1: Διδακτορική Έρευνα στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και την Μάθηση

Προεδρείο: Αν. Μικρόπουλος, Παν. Ιωαννίνων, Παν. Πολίτης, Παν. Θεσσαλίας, Στ. Δημητριάδης, ΑΠΘ

Εργαστηριακή εκπαίδευση στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και μοντέλων ιστοριογράφησης για την κατασκευή ψηφιακών αφηγήσεων 

Μ. Κορδάκη, Π. Κακαβάς, Κ. Κακαβάς, Ι. Κακαβά

“BeMP”: Σχεδιασμός εκπαιδευτικού παιχνιδιού στο σχεδιαστικό περιβάλλον ChoiCo

E. Παναγιώτου

Ανάλυση των έμφυλων χαρακτηριστικών των σχολικών εγχειριδίων Πληροφορικής του Γενικού Λυκείου

Στ. Παπαδάκης

Oracle Academy: Δωρεάν εκπαιδευτικοί πόροι Πληροφορικής

Ελένη Τσιπά, ORACLE PR & Corporate Citizenship Specialist

We!Design!Fractions: ένα επιτραπέζιο παιχνίδι συμμετοχικής σχεδίασης για τη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής για τα κλάσματα

Β. Σιδηροπούλου, Γ. Παλαιγεωργίου

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση μελλοντικών Νηπιαγωγών στον Προγραμματισμό Φορητών Συσκευών

Μ. Καλογιαννάκης, Β. Ορφανάκης, Στ. Παπαδάκης, Ν. Ζαράνης

Σχέση έναντι Δράσης: Μια αναγκαία διάκριση για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της έννοιας της μεταβλητής με χρήση υπολογιστή

Μ. Δεϊμέζης, Γ. Γυφτοδήμος

Συνεργατική συγγραφή της αφήγηση ενός δυναμικού ψηφιακού βιβλίου για την ανάπτυξη της δημιουργικής μαθηματικής σκέψης

Μ. Λάτση, Χ. Κυνηγός

Ο ρόλος των δεδομένων στη διδακτική του προγραμματισμού υπολογιστικών συσκευών: μία βιβλιογραφική επισκόπηση

Μ. Ρόζου, Α. Λαδιάς, Σπ. Παπαδάκης

Πλαίσιο σχεδιασμού μαθημάτων για το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής το οποίο βασίζεται στους μηχανισμούς της παιγνιοποίησης και το θεωρητικό πλαίσιο των κοινοτήτων διερεύνησης

Ι. Πετρούλης, Μ. Γρηγοριάδου, Κ. Παπανικολάου

Διαθεματική προσέγγιση της γραμμικής συνάρτησης

Π. Ιατρού

Δυσκολίες μαθητών Δημοτικού με τη γλώσσα προγραμματισμού Scratch

Δ. Νικολός, Β. Κόμης

Η Εξόρυξη Δεδομένων ενάντια στην Εκπαιδευτική Διαρροή

Χ. Σαμαράς, Β. Βερύκιος, Μ. Παπάζογλου

Οικοδόμηση προ-αλγεβρικών εννοιών μέσω γενίκευσης ψηφιακών μοτίβων: Μελέτη περίπτωσης σε μαθητές Ε’ & ΣΤ Δημοτικού

Π. Γιαννακόπουλος, Γ. Φεσάκης

Οι φοιτητές σχεδιάζουν και αξιολογούν ένα MOOC για το Scratch

Α. Γρηγοριάδου, Β. Λέσκα, Γ. Καρανταΐδης, Α. Καρακώστας

Αξιοποίηση ψηφιακής εκδοχής του μαθηματικού παιχνιδιού ΝΙΜ για την ανάπτυξη μαθηματικών συζητήσεων που αναφέρονται σε στρατηγικές

Β. Νικολιδάκης, Β. Παπαβασιλείου

Ψηφιακά μαθήματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού

Δ. Αγγελοπούλου, Β. Βερύκιος, Χ. Καραχρήστος, Η. Σταυρόπουλος

15:00

Αίθουσα 203-204

Κλείσιμο Συνεδρίου