Αίτηση Συμμετοχή στο

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

Η περίοδος ηλεκτρονικής προεγγραφής στο συνέδριο έχει ολοκληρωθεί.

Για την εγγραφή σας στο συνέδριο μπορείτε να απευθυνθείτε στη  γραμματεία τους συνεδρίου την Παρασκευή 21 Απριλίου και το Σάββατο 22 Απριλίου.

Back To Top