Αίτηση Συμμετοχή στο

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

Η περίοδος ηλεκτρονικής προεγγραφής στο συνέδριο έχει ολοκληρωθεί.

Για την εγγραφή σας στο συνέδριο μπορείτε να απευθυνθείτε στη  γραμματεία τους συνεδρίου την Παρασκευή 21 Απριλίου και το Σάββατο 22 Απριλίου.