Εγγραφή στο Συνέδριο

Η εγγραφή και παρακολούθηση του συνεδρίου δεν θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες.

Για την εγγραφή σας στο συνέδριο ακολουθείστε τα κάτωθι βήματα:

• Μεταβείτε εδώ (διεύθυνση: http://etpe2017.aspete.gr/index.php/9-registration/16-2016-06-08-09-35-43)

• Συμπληρώστε τη σχετική φόρμα

• Στην email διεύθυνση που δηλώσατε θα σας αποσταλεί το εισιτήριο παρακολούθησης του συνεδρίου

• Τυπώστε το εισιτήριο παρακολούθησης του συνεδρίου ώστε να το επιδείξετε σε εκτυπωμένη ή ηλεκτρονική μορφή στην γραμματεία του συνεδρίου κατά την άφιξή σας

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στα Επιμορφωτικά Εργαστήρια

Η εκδήλωση εκδιαδέροντος και η παρακολούθηση των επιμορφωτικών εργαστηρίων δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος  στα επιμορφωτικά εργαστήρια ακολουθείστε τα κάτωθι βήματα:

 

Βεβαιώσεις Παρουσίασης/Παρακολούθησης

Όλοι οι συγγραφείς, των οποίων οι εργασίες θα επιλεγούν να συμπεριληφθούν στα πρακτικά του συνεδρίου, θα λάβουν βεβαίωση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας.

Όλοι οι συμμετέχοντες (μη – συγγραφείς) στις εργασίες του συνεδρίου θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης του συνεδρίου.

 

Πληροφορίες: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.