Για τη διαμονή προτείνουμε τα παρακάτω ξενοδοχεία για τα οποία έχει γένει ειδική τιμή για το συνέδριο.

Για περισότερες πληροφορίες δείτε εδώ.