Προσκεκλημένοι Ομιλητές

 

Γιάννης Δημητριάδης

FullProfessor

School of Telecommunications Engineering

University of Valladolid, Spain

 

 

Elvira Popescu

Associate Professor

Department of Computers and Information Technology

University of Craiova

 
 

Τσαμπίκα Καράκιζα

Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής 

 Φιλόλογος 

maria