Αποτέλεσμα εικόνας για research committee  Πρόσκληση Υποβολής Εργασιών


Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου καλεί όσους ενδιαφέρονται, να υποβάλουν

Όλες οι εργασίες θα κριθούν με το σύστημα διπλής ανώνυμης κρίσης και οι εργασίες που θα γίνουν δεκτές για παρουσίαση θα δημοσιευτούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

 

folderKατηγορίες Eργασιών-Eισηγήσεων


A. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Στο Συνέδριο μπορούν να υποβληθούν οι ακόλουθες κατηγορίες εργασιών-εισηγήσεων. Το κείμενο της εισήγησης δε θα πρέπει να ξεπερνά το μέγιστο αριθμό σελίδων που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία εισήγησης, δηλαδή:

1. Ερευνητικές Εργασίες (ολοκληρωμένες πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες και μελέτες): 12 σελίδες.

2. Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις (εργασίες που παρουσιάζουν επιστημονικά τεκμηριωμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που ενσωματώνουν ΤΠΕ και οι οποίες έχουν εφαρμοστεί σε πραγματικές συνθήκες και αποτιμηθεί ως προς την εκπαιδευτική τους αξία): 10 σελίδες.

3. Αναρτήσεις σε μορφή Αφίσας: Υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να παρουσιάσουν το σχέδιο της διατριβής τους καθώς και ερευνητές και εκπαιδευτικοί να συζητήσουν ιδέες που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο με μέλη της επιστημονικής κοινότητας: 6 σελίδες.

 

Β. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας: Προτείνεται η οργάνωση ανοιχτών συζητήσεων γύρω από ένα ειδικό θέμα, το οποίο ενδιαφέρει ευρύτερα την επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα των ΤΠΕ, είναι επίκαιρο, καινοτομικό ή προκαλεί διαφορετικές και αντικρουόμενες απόψεις. Προβλεπόμενη μέγιστη διάρκεια συνεδρίας 90 λεπτά. Για να δοθεί στη συνεδρία έμφαση στη συμμετοχή των συνέδρων, κάθε στρογγυλή τράπεζα προτείνεται να περιλαμβάνει το πολύ πέντε (5) εισηγητές. Η πρόταση θα περιλαμβάνει το θέμα και την τεκμηρίωσή του, τους εισηγητές και σύντομη περιγραφή των παρεμβάσεών τους: 6 σελίδες.

Επιμορφωτικά Εργαστήρια: Επιμόρφωση σε ψηφιακά περιβάλλοντα - προϊόντα (κατά προτίμηση ΕΛ/ΛΑΚ) που ενδιαφέρουν εκπαιδευτικούς και ερευνητές. Η πρόταση θα περιλαμβάνει το σκοπό του εργαστηρίου, το ψηφιακό περιβάλλον/προϊόν και την εκπαιδευτική του προστιθέμενη αξία, το κοινό στο οποίο απευθύνεται, την οργάνωσή του: 6 σελίδες.