Αποτέλεσμα εικόνας για 12 december Υποβολή Εργασιών


Όλες οι εργασίες θα πρέπει να είναι σε μορφή MS Word (docx). Καθώς υποβάλλονται για τυφλή κρίση, οι συγγραφείς θα πρέπει να απομακρύνουν από το κείμενο κάθε σχετική πληροφορία (όνομα, θέση, πανεπιστήμιο κ.λπ.) πριν την υποβολή της εργασίας τους στο σύστημα. Κάθε πληροφορία που αφορά στους συγγραφείς θα προστεθεί κατά την τελική υποβολή των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο.

Οι εργασίες θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος EasyChair στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://easychair.org/conferences/?conf=etpe2017 όπου χρειάζεται να δηλωθεί και η θεματική ενότητα στην οποία ανήκουν.

Οι εργασίες θα πρέπει να διαμορφωθούν με βάση το υπόδειγμα εργασιών του Συνεδρίου.

Το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής θα ανοίξει στις 7 Νοεμβρίου 2016.

Για τυχόν προβλήματα κατά την ηλεκτρονική υποβολή εργασιών μπορείτε να απευθύνεστε στην διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (Θέμα: Υποβολή Εργασίας - 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο).

Σημειώνεται ότι δεν θα γίνονται αποδεκτές εργασίες που υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.