ΘΠ4. Ανοικτή Πρόσβαση σε Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο, Ελεύθερο και Ανοικτού κώδικα λογισμικό (ΕΛ/ΛΑΚ) στην εκπαίδευση

Tα τελευταία χρόνια έχει διεθνώς αναγνωριστεί η προστιθέμενη αξία της ελεύθερης πρόσβασης, του διαμοιρασμού και της επαναχρησιμοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Σε αυτήν την κατεύθυνση, στη χώρα μας αναπτύχθηκαν το προηγούμενο διάστημα πρωτοβουλίες όπως το Φωτόδεντρο, ο Αίσωπος, τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα. Επίσης, έχουν παρουσιαστεί αρκετές ανοικτές τεχνολογίες και αρκετές από αυτές έχουν αξιοποιηθεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, είτε ως εργαλεία μάθησης είτε ως εργαλεία δημιουργίας μαθησιακού περιεχομένου.

Βασικός σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η γνωριμία και η προώθηση του ανοικτού περιεχομένου και των ανοικτών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη διδακτική πρακτική, καθώς και η  ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση και στην ελληνική επιστημονική κοινότητα ώστε να αξιοποιηθεί κριτικά και δημιουργικά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Επίσης, προσκαλούνται εργασίες που αφορούν (α) στην σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση ψηφιακών συστημάτων που υποστηρίζουν την ανοιχτή πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και εκπαιδευτικές πρακτικές καθώς και στην (β) στην αξιοποίησή τους στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική.

Τέλος, η συγκεκριμένη θεματική ενότητα αφορά θέματα που σχετίζονται με τα ανοικτά μαθήματα (opencourses) και συγγράμματα και Μαζικά Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα (MassiveOpenOnlineCourses, MOOCs). Ενδεικτικά θέματα είναι η επίδραση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και την μάθηση, προβλήματα όπως η αξιολόγηση και η πιστοποίηση των εκπαιδευόμενων σε ανοικτά μαθήματα αλλά και η τεχνολογική υποστήριξη για την δημιουργία ανοικτών μαθημάτων.

Ενδεικτικοί θεματικοί άξονες είναι οι παρακάτω:

  • Θεωρητικό πλαίσιο για την αξιοποίηση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών με χρήση ΕΛ/ΛΑΚ
  • Μοντέλα και πρακτικές ενσωμάτωσης του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαιδευτική διαδικασία
  • Η διδασκαλία της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με ΕΛ/ΛΑΚ
  • Μέθοδοι αξιολόγησης εκπαιδευομένων σε ανοικτά μαθήματα/MOOCs
  • Πιστοποίηση σε ανοικτά μαθήματα/MOOCs
  • Τεχνολογική υποστήριξη για την δημιουργία και διάθεση MOOCs
  • Μελέτες περίπτωσης για την επίδραση των MOOCs
  • Καλές πρακτικές εφαρμογής ανοικτών μαθημάτων και συγγραμμάτων
  • Καλές πρακτικές σχεδιασμού και αξιοποίησης ανοιχτών ψηφιακών αποθετηρίων εκπαιδευτικού περιεχομένου
Back To Top