ΘΠ10. Αξιοποίηση ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή

Η σημασία των ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή έχει καταδειχθεί μέσα από μια σειρά μελετών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς προσφέρουν νέα μέσα και δυνατότητες για την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).

Τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία επιτρέπουν την ανάπτυξη διαδραστικού και πολυμεσικού ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και δραστηριοτήτων που μπορούν να βελτιώσουν τη μάθηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι τεχνολογίες του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού υποστηρίζουν την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς περιορισμούς χρόνου, τόπου, προσβασιμότητας κ.λπ., που έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιμήσεις των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτικών της ειδικής αγωγής.

Παρ’ όλα αυτά, τα ΑΜΕΑ αντιμετωπίζουν ακόμη πολλούς περιορισμούς στην πρόσβαση εκπαιδευτικών υπηρεσιών, για μια σειρά από τεχνολογικούς, παιδαγωγικούς, οργανωτικούς, κοινωνικούς και άλλους λόγους. Στο πλαίσιο αυτό, η Θεματική Περιοχή θα επιχειρήσει να αναδείξει σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις αναφορικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα.

Τα θέματα που αναμένεται να διαπραγματευτούν αφορούν, μεταξύ άλλων:

 • ΤΠΕ και εκπαίδευση ατόμων με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
 • ΤΠΕ και εκπαίδευση ατόμων με δυσλεξία
 • Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό
 • ΤΠΕ και εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα όρασης
 • Μελέτες περίπτωσης στην εκπαίδευση ΑΜΕΑ με χρήση ΤΠΕ
 • Εκπαιδευτικό λογισμικό για ΑΜΕΑ
 • Κινητές συσκευές και εκπαίδευση ΑΜΕΑ
 • Υποστηρικτικές τεχνολογίες και εφαρμογές για άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Προσβασιμότητα και ευχρηστία εκπαιδευτικού περιεχομένου και εφαρμογών
 • ΤΠΕ και εκπαίδευση ενηλίκων-ηλικιωμένων
 • Σύγχρονα περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης για ΑΜΕΑ
 • Παράγοντες ένταξης των ΤΠΕ στην ειδική αγωγή
Back To Top