ΘΠ14. ΤΠΕ και Οπτικοακουστικός γραμματισμός στην εκπαίδευση

Εδώ και μερικές δεκαετίες το μηντιακό περιβάλλον άλλαξε την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Η ψηφιακή τεχνολογία άλλαξε τον τρόπο  με τον οποίο τα παλιά οπτικοακουστικά μέσα και τα ΜΜΕ λειτουργούσαν δούλευαν και συμπεριφέρονταν στην κοινωνία. Οι χρήστες του κυβερνοχώρου πλέον έγιναν παραγωγοί της πληροφορίας. Οι κυβερνοχρήστες ανταλλάσσουν μηνύματα, αξιολογούν, σχολιάζουν, ανταλλάσσουν φωτογραφίες, μιξάρουν ήχους και εικόνες και τα διαμοιράζουν σε όλο τον πλανήτη. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσκαλούν τους χρήστες να δημιουργήσουν ένα δίκτυο φίλων και επαφών ώστε το πλανητικό χωρίο του Μακλούαν να γίνει πραγματικότητα. Αυτό το νέο περιβάλλον δημιουργεί διαφορετικές συνθήκες πάνω στην οργάνωση και την λειτουργία των παραδοσιακών ΜΜΕ.  Σε αυτό το νέο ψηφιακό  περιβάλλον το σχολείο και η εκπαίδευση  οφείλουν να επαναθεωρήσουν τόσο την λειτουργία όσο και τους στόχους τους. Εδώ και δεκαετίες επιστήμονες συγκλίνουν στην άποψη ότι ο ψηφιακός και ο οπτικοακουστικός γραμματισμός/αλφαβητισμός είναι αναγκαίος όσο ποτέ άλλοτε στο σχολείο. Ο όρος αυτό περιλαμβάνει δύο τομείς επιστημών: τις επιστήμες της αγωγής και τις επιστήμες της επικοινωνίας. Κύριος στόχος μιας τέτοιας προσέγγισης είναι να δημιουργηθούν κριτικοί και απαιτητικοί πολίτες που βλέπουν, ακούν και χρησιμοποιούν εικόνες της τεχνολογίας. Όπως ακριβώς η εκπαίδευση μέχρι τώρα ασχολήθηκε με τον τρόπο προσέγγισης και ανάλυσης του γραπτού λόγου και του κειμένου έτσι σήμερα απαιτείται μια αγωγή και μια εκπαίδευση στον τρόπο με τον οποίο διαβάζουμε τα οπτικοακουστικά  και τα ψηφιακά  «κείμενα». Η συγκεκριμένη θεματική περιοχή ασχολείται και με τις τεχνικές που χρησιμοποιεί η διαφήμιση για να περάσει το μήνυμα και τη γλώσσα που χρησιμοποιεί. Ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν είναι: Τί μπορεί να προσφέρει στον εκπαιδευτικό μια σημειολογική ανάλυση ή μια ανάλυση περιεχομένου; Μπορεί να γίνει ένα εργαλείο δουλειάς για τον εκπαιδευτικό; Στόχος είναι από τις τεχνικές ανάλυσης ο εκπαιδευτικός να διευκολυνθεί στην αξιοποίηση τεχνικών παραγωγής οπτικοακουστικού ή ψηφιακού λόγου.

H συγκεκριμένη θεματική περιοχή καλεί ερευνητές και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων να παρουσιάσουν εργασίες τους που αφορούν σχεδιασμό και παραγωγή ψηφιακού υλικού για εκπαιδευτικό ραδιόφωνο, τηλεόραση και  ΜΜΕ εν γένει, ανάλυση εκπαιδευτικού τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού λόγου, σημειολογική ανάλυση και ανάλυση περιεχομένου του τηλεοπτικού λόγου αλλά και της στατικής εικόνας (διαφήμιση έντυπη και μη).

Back To Top