Συντονιστική Επιτροπή


Οργανωτική Επιτροπή


 • Αρμακόλας Στέφανος, Παιδαγωγικό Τμήμα, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 • Γιαννούτσου Νικολέτα, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Γώγουλος Γιώργος, Σχ. Σύμβουλος Πληροφορικής, Περιφέρειας Δυτικής Κρήτης
 • Μακρή Κατερίνα, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. & Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Ματζάκος Νίκος, Παιδαγωγικό Τμήμα, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 • Μουντρίδου Μαρία, Παιδαγωγικό Τμήμα, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 • Μπούτα Χαρίκλεια, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης & Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 • Τζελέπη Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ19
 • Τσαγκάνου Γραμματική, Εκπαιδευτικός ΠΕ19, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Φράγκου Στασινή, Εκπαιδευτικός ΠΕ04
 • Χαλκίδης Άνθιμος, Εκπαιδευτικός ΠΕ19

Επιστημονικές Επιτροπές Θεματικών Περιοχών


1. Διδακτορική Έρευνα στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση

2. Καλές πρακτικές αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση

3. Εκπαιδευτικές Εφαρμογές του Ιστού 2.0

4. Ψηφιακά αποθετήρια και μαθησιακά αντικείμενα, Ελεύθερο και Ανοικτού κώδικα λογισμικό (ΕΛ/ΛΑΚ) στην εκπαίδευση

5. Διαδικτυακά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για την ενίσχυση μικτής και εξ αποστάσεως μάθησης

6. Μοντέλα, εργαλεία και καλές πρακτικές Ψηφιακής Αφήγησης Ιστοριών στην εκπαίδευση

7. Αξιοποίηση Ψηφιακών Παιχνιδιών στην Εκπαίδευση

8. Εκπαιδευτική Ρομποτική

9. Διδασκαλία, Μάθηση και εκπαιδευτική αξιολόγηση με χρήση των ΤΠΕ

10. Αξιοποίηση ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή

11. Επιμόρφωση και Κοινότητες Εκπαιδευτικών για την Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ

12. STEM στην εκπαίδευση

13. Μεθοδολογίες στην έρευνα για τις ΤΠΕ

14. ΤΠΕ και Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση

Back To Top