ΘΠ1. Διδακτορική Έρευνα στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και την Μάθηση 

1 Δημητριάδης Σταύρος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Συντονιστής
2 Μικρόπουλος Αναστάσιος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & ΕΤΠΕ Συντονιστής
3 Πολίτης Παναγιώτης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Συντονιστής
4 Γρηγοριάδου Μαρία Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
5 Καμέας Αχιλλέας Ε.Α.Π.
6 Καραγιαννίδης Χαράλαμπος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας & ΕΤΠΕ
7 Κόμης Βασίλης Πανεπιστήμιο Πατρών
8 Παναγιωτακόπουλος Χρήστος Πανεπιστήμιο Πατρών
9 Παπανικολάου Κυπαρισσία Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
10 Πιντέλας Παναγιώτης Πανεπιστήμιο Πατρών & ΕΤΠΕ
11 Σάμψων Γ. Δημήτριος Curtin University & Πανεπιστήμιο Πειραιώς
12 Τζιμογιάννης Θανάσης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου & ΕΤΠΕ
13 Ψύλος Δημήτριος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Φεσάκης Γιώργος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Back To Top