ΘΠ3. Εκπαιδευτικές  Εφαρμογές του Ιστού 2.0
1 Γόγουλου Αγορίτσα Εκπαιδευτικός ΠΕ19 & ΕΚΠΑ
Συντονίστρια
2 Παλαιγεωργίου Γιώργος  Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας  Συντονιστής
3 Καζανίδης Ιωάννης  ΤΕΙ Καβάλας
4 Καρακώστας Αναστάσιος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
5 Καρασσαβίδης Ηλίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
6 Καρατράντου Ανθή Εκπαιδευτικός ΠΕ19
7 Κωτσίδης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Κρήτης
8 Μουζάκης Χαράλαμπος ΕΚΠΑ
9 Μουντρίδου Μαρία Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
10 Πιερρακέας Χρήστος ΤΕΙ Πατρών και Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
11 Τζιμογιάννης Αθανάσιος Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
12 Τσέλιος Νίκος Πανεπιστήμιο Πατρών
13 Τσιωτάκης Παναγιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ19
14 Φεσάκης Γεώργιος Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Back To Top