ΘΠ6. Μοντέλα, εργαλεία και καλές πρακτικές ψηφιακής αφήγησης ιστοριών στην εκπαίδευση

1 Αβούρης Νίκος Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονιστής
2 Μπράτιτσης Θαρρενός Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας & ΕΤΠΕ
Συντονιστής
3 Κορδάκη Μαρία Πανεπιστήμιο Αιγαίου
4 Γιαννούτσου Νικολέτα Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
5 Γκούσκος Δημήτριος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
6 Λέπουρας Γιώργος Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
7 Μακρή Κατερίνα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. & Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
8 Μεϊμάρης Μιχάλης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
9 Νέζη Μαρία Εκπαιδευτικός ΠΕ02
10 Ξέστερνου Μαρία Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  
Back To Top