ΘΠ10. Αξιοποίηση ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή

1 Καραγιαννίδης Χαράλαμπος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας & ΕΤΠΕ
Συντονιστής
2 Τζιμογιάννης Αθανάσιος Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου & ΕΤΠΕ
Συντονιστής
3 Ακουμιανάκης Δημοσθένης,  ΤΕΙ Κρήτης
4 Μικρόπουλος Αναστάσιος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & ΕΤΠΕ
5 Παπαδόπουλος Κώστας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
6 Τσιάτσος Θρασύβουλος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
7 Τσιόπελα Δήμητρα Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
8 Φαχαντίδης Νικόλαος Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
9 Χατζηλεοντιάδης Λεόντιος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Back To Top