ΘΠ11. Επιμόρφωση και Κοινότητες Εκπαιδευτικών για την Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ

1 Γλέζου Κατερίνα
Εκπαιδευτικός ΠΕ19  Συντονίστρια
2 Γρηγοριάδου Μαρία Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Συντονίστρια
3 Δημητρακοπούλου Αγγελική Πανεπιστήμιο Αιγαίου
4 Δαγδιλέλης Βασίλειος Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
5 Ζιώβας Στέφανος Εκπαιδευτικός ΠΕ19
6 Καράκιζα Τσαμπίκα Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19
7 Καραγιαννίδης Χαράλαμπος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
8 Κόμης Βασίλης Πανεπιστήμιο Πατρών
9 Κουτσογιάννης Δημήτριος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
10 Κυνηγός Χρόνης Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
11 Λαδιάς Αναστάσιος Σχ. Σύμβουλος Πληροφορικής, Περιφέρειας Αττικής & ΕΤΠΕ 
12 Μικρόπουλος Αναστάσιος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
13 Νταλούκας Βασίλειος Εκπαιδευτικός ΠΕ19
14 Παπαδάκης Σπύρος Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19
15 Πολίτης Παναγιώτης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
16 Τζιμογιάννης Αθανάσιος Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
17 Φράγκου Στασινή Εκπαιδευτικός ΠΕ04
18 Ψύλος Δημήτριος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Back To Top