ΘΠ12. STEM στην εκπαίδευση

1 Παναγιωτακόπουλος Χρήστος Πανεπιστήμιο Πατρών & ΕΤΠΕ
Συντονιστής
2 Ψυχάρης Σαράντος Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Συντονιστής
3 Γεωργιακάκης Πέτρος Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
4 Δουκάκης Σπύρος Εκπαιδευτικός ΠΕ19
5 Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος 

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Παν. Θεσσαλίας, Τμήμα Πληροφορικής

6 Κολέζα Ευγενία Πανεπιστήμιο Πατρών
7 Κορρές Κωνσταντίνος  Εκπαιδευτικός ΠΕ03
8 Καρατράντου Ανθή Εκπαιδευτικός ΠΕ19
9 Λουκάτος Δημήτρης Εκπαιδευτικός ΠΕ12/ΠΕ19
10 Μπράτιστης Θαρρενός Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας & ΕΤΠΕ 
11 Μπούμπουκα Μαρία Εκπαιδευτικός ΠΕ12/ΠΕ19
12 Οικονομίδης Σαράντος Εκπαιδευτικός ΠΕ04
13 Πανέτσος Σπυρίδων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
14 Πολάτογλου Χαρίτων Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
15 Σωτηρόπουλος Δημήτριος  Εκπαιδευτικός ΠΕ04
Back To Top