ΘΠ13. Μεθοδολογίες στην έρευνα για τις ΤΠΕ

 

1 Ρούσσος Πέτρος Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Συντονιστής  
2 Σπηλιωτοπούλου Βασιλική Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  Συντονίστρια
3 Βεκύρη Ιωάννα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
4 Δουκάκης Σπύρος Εκπαιδευτικός ΠΕ19
5 Εμβαλωτής Αναστάσιος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  
6 Ξέστερνου Μαρία Πανεπιστήμιο Πελλοπονήσου
Back To Top