ΘΠ14. ΤΠΕ και Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση

1 Σοφία Ασλανίδου Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  Συντονίστρια
2 Βασίλης Βαμβακάς Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
3 Δημητρακοπούλου Δημητρα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
4 Μουντρίδου Μαρία Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
5 Πασχαλίδης Γρηγόρης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Back To Top