Δημήτριος Σάμψων

Professor, Learning Technologies, Director of Research

School of Education, Faculty of Humanities

Curtin University, Australia

Sampson photo

 

Τίτλος ομιλίας:  Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων στην Σχολική Πράξη 

Περίληψη: Διεθνώς, η λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων σε πολλαπλά επίπεδα (Σχολική Τάξη, Σχολική Μονάδα, Εκπαιδευτικές Πολιτικές) βασίζεται, σε διαρκώς αυξανόμενο βαθμό, στην επεξεργασία, ανάλυση και αξιοποίηση Εκπαιδευτικών Δεδομένων.  Για το λόγο αυτό, η Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων (Educational Data Analytics) αποτελεί ένα από τα πλέον δημοφιλή αντικείμενα εκπαιδευτικής έρευνας και  καινοτομίας. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη ικανοτήτων ανάλυσης και αξιοποίησης εκπαιδευτικών δεδομένων (DataLiteracy) συμπεριλαμβάνεται στα αναδυόμενα θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.  Η ομιλία θα παρουσιάσει μια επισκόπηση του πεδίου και την αντίστοιχη διεθνή εμπειρία παρέχοντας το υπόβαθρο για το Επιμορφωτικό Εργαστήριο "Εφαρμογές Αναλυτικής Εκπαιδευτικών Δεδομένων στην Σχολική Τάξη".

Short CV: Demetrios Sampson is a Professor of Learning Technologies and the Director of Research at the School of Education, Curtin University, Perth, Australia.  Demetrios has been actively engaged in research and innovation in the field of Learning Technologies for the past 20 years. He has authored more than 400 research articles published in scientific books, journals and conferences, has received 9 times best paper award in international conferences and has delivered 72 keynote/invited speeches in international conferences around the world. He has supervised 150 honours and  postgraduate research students to successful completion. He is the Editor-in-Chief of the Educational Technology & Society Journal, one of the most highly ranked academic journals of the field of Learning Technologies, and the Chair of the IEEE Technical Committee on Learning Technologies. His work in the field of Learning Technologies was recognized by the IEEE Computer Society, and he was awarded a Distinguished Service Award and Golden Core Membership in 2012.  He has developed and leads the EDU1x Analytics for the Classroom Teacher an edX course offered by Curtin University.

Back To Top