• Αύγουστος 2016: Αρχική ανακοίνωση διοργάνωσης του συνεδρίου

  • 20 Σεπτεμβρίου 2016: 2η Ανακοίνωση διοργάνωσης του συνεδρίου

  • 7 Νοεμβρίου 2016 : Έναρξη Υποβολής Εργασιών

  • 19 Δεκεμβρίου 2016 16 Ιανουαρίου 2017: Υποβολή πλήρων κειμένων για Εισηγήσεις

                                               30 Ιανουαρίου 2017: Υποβολή πλήρων κειμένων για Επιμορφωτικές Δράσεις

  • 13 Φεβρουαρίου 2017  3 Μαρτίου: Ενημέρωση αποδοχής για Εισηγήσεις

  • 6 Μαρτίου: Ενημέρωση αποδοχής για Επιμορφωτικές Δράσεις
  • 20 Μαρτίου 2017 : Υποβολή τελικών κειμένων για τα πρακτικά του συνεδρίου
  • 21-23 Απριλίου 2017: Διεξαγωγή συνεδρίου
Back To Top