30 Ιανουαρίου 2017: Υποβολή πλήρων κειμένων για Επιμορφωτικές Δράσεις