Αγαπητές φοιτήτριες και Αγαπητοί φοιτητές,

H Οργανωτική Επιτροπή του 5ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίoυ «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» σας προσκαλεί να συμμετάσχετε ως εθελοντές και εθελόντριες στο συνέδριο που θα διεξαχθεί στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στις 21-23 Απριλίου 2017. Η πρόσκληση απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. καθώς και άλλων Α.Ε.Ι. στην περιοχή της Αττικής.

Ως εθελοντές θα χρειαστεί να αναλάβετε σημαντικά για τη διεξαγωγή του συνεδρίου οργανωτικά καθήκοντα, όπως προετοιμασία και διανομή συνεδριακού υλικού, γραμματειακή υποστήριξη, έλεγχο και προετοιμασία τεχνικού εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια των συνεδριών, καλωσόρισμα  και παροχή πληροφοριών στους συνέδρους, άμεση διαχείριση εκτάκτων περιστατικών, κ.ά.

Η εθελοντική εργασία σε ένα επιστημονικό συνέδριο συνιστά μια πολύτιμη εμπειρία στον ακαδημαϊκό χώρο, καθώς σας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσετε τον τρόπο οργάνωσής του, να παρακολουθήσετε το επιστημονικό του πρόγραμμα, να παραστείτε στις εκδηλώσεις του και να βιώσετε ένα αυθεντικό κλίμα επιστημονικού διαλόγου σε ένα πεδίο αιχμής. Για την εργασία αυτή θα παραλάβετε πιστοποιητικό συμμετοχής στη διοργάνωση του συνεδρίου.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στην εθελοντική ομάδα του συνεδρίου είναι η διαθεσιμότητά σας κατά τη χρονική περίοδο 21-23 Απριλίου 2017 (1ο Σαββατοκύριακο μετά το Πάσχα). Επίσης, αφού επιλεγείτε ως μέλη της ομάδας, θα πρέπει να συμμετάσχετε σε τρεις συναντήσεις, που στοχεύουν στην καλύτερη προετοιμασία της διοργάνωσης και τη διανομή ρόλων και καθηκόντων και οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα Μαρτίου – Απριλίου 2017.

Προκειμένου να συμμετάσχετε στην ομάδα, δηλώστε συμμετοχή στην κ. Μαρία  Μουντρίδου μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2017 με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Back To Top